Tinta Könyvkiadó

Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak részére szótár- és könyvállományuk gyarapítására.
A PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTHETŐ INNEN: DOC, PDF.

A pályázat célja
A magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A Wekerle Sándor pályázat keretében pályázható könyvek listája
1. Értelmező szótár+ (2 kötet)
2. Etimológiai szótár
3. Etimológiák, szóelemzések a Czuczor–Fogarasi szótárból
4. Magyar igei szerkezetek
5. Keresztnevek enciklopédiája
6. Növénynevek enciklopédiája
7. Magyar közmondások nagyszótára
8. Anthologia hungarica
9. Magyarító szótár
10. Klasszikus szócsaládfák
11. Alakzatlexikon
12. Retró szótár
13. Angol–magyar és Magyar–angol alapszótár
14. Angol–magyar kifejezések
15. Francia–magyar beszédfordulatok
16. Francia–magyar tematikus szólásszótár
17. Hogyan elemezzünk verset?


A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő könyvtár.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 10.000 Ft értékben könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 10.000 és 150.000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2011. október 3-tól 2011. október 31-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont szótárak közül, az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 10.000 Ft értékű kiadványt, bejelöli, hogy postai utánvéttel vagy átutalással kíván fizetni. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A kiadó elküldi a megrendelt szótárakat a könyvtárnak, elhelyezve a csomagban a számlát.
A TINTA Könyvkiadó a nyertes pályázóknak postázási és postaköltség felszámolása nélkül juttatja el a szótárakat.

Budapest, 2011. szeptember 23.

Kiss Gábor
igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.