Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat 2017. [TINTA Könyvkiadó]

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak állományának bővítésére, szótárállományának gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.


A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]


A pályázat névadójáról, Wekerle Sándorról itt találja a TINTA Könyvkiadó Facebook-bejegyzését:
[Katt ide]


A pályázat időtartama:
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2017. október 9-től 2017. november 10-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

A pályázat célja
A magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A Wekerle Sándor 2017. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája:
1. Hasonlatszótár (ÚJDONSÁG) A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai; Balázsi József Attila
2. Szólások, közmondások eredete Frazeológiai etimológiai szótár; Bárdosi Vilmos
3. Családnevek enciklopédiája Leggyakoribb mai családneveink; Hajdú Mihály
4. Mit jelent? Diákszótár Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban; Daniss Győző
5. Nyelvészeti ínyencfalatok (ÚJDONSÁG); Tótfalusi István
6. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai (Ismét kapható); Fodor István
7. A magyar mint idegen nyelv. Elmélet és gyakorlat (Ismét kapható) A magyar nyelvtan rendszeres leírása két nyelven, magyarul és angolul; Dr. Budai László
8. 2 kiadvány együtt: A magyar mondat + Mondattani tanulmányok (két nyelvészeti szakkönyv); Brassai Sámuel
9. 2 kiadvány együtt: Megelőzöm a diszlexiát + Legyőzöm a diszlexiát; B. Gaál Katalin
10. 5 munkafüzet együtt: Hasonlatok (ÚJDONSÁG) + Magyar szókincsteszt munkafüzet + Szókincsbővítő munkafüzet (Ismét kapható) + Szövegértési feladatok (Ismét kapható) + Helyesírási munkafüzet; Balázsi J. A.; Lukács L.; Böszörményi Cs.; Forgács R. , Kertész R. ; Fercsik E.
11. Keresztnevek (ÚJDONSÁG) A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről; Fercsik Erzsébet, Raátz Judit
12. Aki keres, az talál (ÚJDONSÁG) Bibliai közmondások szótára; T. Litovkina Anna
13. 2 kiadvány együtt: Szólások (Ismét kapható) + Közmondások (Ismét kapható); Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor
14. 2 kiadvány együtt: Szinonimák (Ismét kapható) + Idegen szavak alapszótára; Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor; Tótfalusi István
15. Kis magyar tájszótár (Ismét kapható) 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata; Kiss Gábor (szerk.)
16. Gyógyhatású növények (Ismét kapható) 250 gyógynövény leírása, nevének magyarázata és gyógyhatásának ismertetése; Rácz János
17. Nem csak szóból ért az ember (Ismét kapható) A nonverbális kommunikáció eszköztára; Wacha Imre
18. Anya-nyelv-búvár (Ismét kapható) Nyelvi játékok; Szőcsné Antal Irén
19. 2 kifestő együtt: A világ lepkéinek kifestőkönyve (ÚJDONSÁG) + Magyarországi lepkék kifestőkönyve; Horváth Ágnes (szerk.)
20. 2 mesekönyv együtt: Fundi és a kézmosás (ÚJDONSÁG) + Fundi óvodába megy; Ambrus Izabella, Horváth Ágnes
21. A sas egyedül repül (ÚJDONSÁG) Állatos közmondások és szólások magyarul és angolul a világ minden tájáról szinonimamutatóval; Balázsi József Attila
22. Magyar-angol közmondásszótár (ÚJDONSÁG) 1111 magyar közmondás és szólás fordítása és angol megfelelője; Nagy György
23. 2 kiadvány együtt: Angol elöljárós és határozós igék szótára - 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar példamondatokkal + Túlzásba vitt angol szavak - A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-angol szótára; Nagy György; Tukacs Tamás
24. 3 kiadvány együtt: Német társalgási zsebkönyv + Magyar-német alapszótár + Német-magyar alapszótár; Olaszy Kamilla
25. Olasz közmondások (ÚJDONSÁG) 1333 olasz közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője; Ágnes Bánhidi Agnesoni


A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő iskolai, községi, városi, megyei könyvtár és egyéb könyvtári, kistérségi ellátást és mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.


A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor 2017. évi könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2017. október 9-től 2017. november 10-ig nyújtható be pályázat.


A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2017. november 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2017. október 2.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2017-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.