Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat 2018. [TINTA Könyvkiadó]

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak állományának bővítésére, szótárállományának gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.


A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]


A pályázat névadójáról, Wekerle Sándorról itt találja a TINTA Könyvkiadó Facebook-bejegyzését:
[Katt ide]


A pályázat időtartama:
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2018. október 8-tól 2018. november 30-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

A pályázat célja
A magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A Wekerle Sándor 2018. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája:
1. 4 munkafüzet együtt: Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére (2018. évi újdonság) +Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére (2018. évi újdonság) + Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére (2018. évi újdonság) + Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére | H. Tóth István
2. 4 munkafüzet együtt: Egybeírás és különírás munkafüzet (2018. évi újdonság) + A tulajdonnevek helyesírása (2018. évi újdonság) + Hangjelölési munkafüzet (2018. évi újdonság) + Helyesírási munkafüzet | Cs. Nagy Lajos; Fercsik Erzsébet
3. 4 munkafüzet együtt: Szövegtani munkafüzet (2018. évi újdonság) + Szövegértési feladatok + Szókincsbővítő munkafüzet + Magyar szókincsteszt munkafüzet | Gaál E.; Forgács R., Kertész R.; Böszörményi Cs.; Kiss G., Lukács L.
4. 3 munkafüzet együtt: Szólások és közmondások + Hasonlatok + Nyelvjárástani munkafüzet (2018. évi újdonság) | Bárdosi V., Cs. Hegedűs M.; Balázsi J. A.; Parapatics A.
5. Magyar szókincsbővítő diákszótár 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata (2018. évi újdonság) | Eőry V., Kiss G., Kőhler K. (szerk.)
6. Itt van a kutya elásva! Állatneves magyar szólások, közmondások szótára (2018. évi újdonság) | Bárdosi Vilmos
7. A mókusbőrtől az euróig Pénznevek etimológiai szótára (2018. évi újdonság) | Maticsák Sándor
8. Mondjuk helyesen! 78 szöveg kiejtési útmutatója részletes magyarázatokkal (2018. évi újdonság) | Kerekes B., Kovács Zs.
9. A magyar nyelvről Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről (2018. évi újdonság) | Grétsy L., Kiss G. (szerk.)
10. A retorika birodalma Retorika és érvelés (2018. évi újdonság) | Chaim Perelman
11. Anyanyelvünk tájain 132 nyelvészeti ismeretterjesztő írás | Grétsy László
12. Idegen szavak alapszótára 4500 idegen szó magyarázata | Tótfalusi István
13. Szlengszótár A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval | Parapatics Andrea
14. Vallási szavak kisszótára 2800 szó, fogalom, név magyarázata, ismertetése | Erdős Attila, Kiss Gábor
15. 2 kiadvány együtt: Iránytű. Bűnök és erények a Bibliában + Úton Isten felé Szent Ágoston 1200 iránymutató gondolata latinul és magyarul (2018. évi újdonság) | Wappler József; Kiss B. (szerk.)
16. Régi szavak szótára Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata (Újra kapható) | Kiss Gábor (főszerk.)
17. Magyar ellentétszótár Ellentétes jelentésű szavak szótára (Újra kapható) | Temesi Viola (főszerk.)
18. Magyarító szótár Idegen szavak magyarul (Újra kapható) | Tótfalusi István
19. Hasonlatszótár A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai | Balázsi József Attila
20. A magyar nyelvtörténet kézikönyve (2018. évi újdonság) | Kiss J., Pusztai F. (szerk.)
21. Rövidítések enciklopédiája 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata | Bicsérdy Gábor
22. Növénynevek enciklopédiája Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása | Rácz János
23. Állatnevek enciklopédiája A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája | Rácz János
24. Magyar nyelv Szintek, síkok, hálózatok (magyar nyelvtankönyv érettségire) | Gaál Edit
25. Retró szótár Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig (Újra kapható) | Burget Lajos
26. Zsuzsi néni illemtankönyve Örök értékek nyomában (Újra kapható) | Gedényi Zsuzsanna
27. Semmelweis, az anyák megmentője A legnagyobb magyar orvos életregénye | Theo Malade
28. Báró Eötvös József igéi | Tringl László (szerk.)
29. Keresztnevek A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről | Fercsik E., Raátz J.
30. Találós kérdések 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény | Vargha Katalin
31. Meseszótár 1400 régi, népies szó és népmesei szófordulat magyarázata példamondatokkal (2018. évi újdonság) | Zsák Éva Indira, Petróczi Andrea
32. 3 mesekönyv együtt: Fundi óvodába megy + Fundi és a kézmosás + Fundi kirándulni megy (2018. évi újdonság) | Ambrus Izabella, Horváth Ágnes
33. Shakespeare-mesék Három mese angolul és magyarul nyelvtanulóknak | Charles és Mary Lamb
34. Fordítókalauz Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében? | Várnai Judit Sz., Mészáros Andrea É.
35. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal (2018. évi újdonság) | Rónay Ágnes
36. Magyar-angol szólásszótár 1555 magyar szólás angol megfelelője példamondatokkal (2018. évi újdonság) | Nagy György
37. Angol-magyar beszédfordulatok 1200 szituációs kifejezés példamondatokkal a mindennapi társalgás nyelvéből (Újra kapható) | Náray-Szabó Márton
38. Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár 2750 angol szó 10500 szinonimája magyar megfelelőkkel | Tóth Róbert, Tukacs Tamás
39. Túlzásba vitt német szavak A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-német szótára (2018. évi újdonság) | Friederike Megyery, Székely Gábor
40. Francia-magyar beszédfordulatok 1200 kifejezés a mindennapi társalgás nyelvéből | Náray-Szabó Márton
41. Magyar-orosz alapszótár | Guskova A., H.Tóth I.
42. Latin-magyar alapszótár | Goreczky Zsolt
43. Kínai-magyar alapszótár | P. Szabó József
44. Top 2000 magyar szó A 2000 legfontosabb magyar szó angolul, példamondatokkal | Kiss Zsuzsanna
45. Top 2000 német szó A 2000 legfontosabb német szó példamondatokkal (2018. évi újdonság) | Kalmár Éva Júlia
46. Top 2000 olasz szó A 2000 legfontosabb olasz szó példamondatokkal
(2018. évi újdonság) | Ágnes Bánhidi Agnesoni
47. 3 kifestő együtt: Magyarországi lepkék kifestőkönyve + A világ lepkéinek kifestőkönyve + Magyar virágok kifestőkönyve | Horváth Ágnes (szerk.)
48. 4 kifestő együtt: Magyar motívumok kifestőkönyve + Kalocsai motívumok kifestőkönyve + Székely motívumok kifestőkönyve + Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve | Horváth Ágnes (szerk.)


A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő iskolai, községi, városi, megyei könyvtár és egyéb könyvtári, kistérségi ellátást és mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.


A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor 2018. évi könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2018. október 8-tól 2018. november 30-ig nyújtható be pályázat.


A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2018. december 10-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2018. október 1.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja


   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
A bölcsek írják, hogy...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2018 - december
1.Meseszótár
2.Magyar szókincsbővítő diákszótár
3.Idegen szavak alapszótára
4.Magyar motívumok kifestőkönyve
5.Top 2000 német szó
6.Szinonimák
7.Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
8.Magyar virágok kifestőkönyve
9.Semmelweis, az anyák megmentője
10.Magyarországi lepkék kifestőkönyve