Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Megjelent Bárdosi Vilmosnak A frazémától a szótárig: francia-magyar frazeográfiai tanulmányok című kötete

Örömmel adunk hírt, hogy megjelent Bárdosi Vilmosnak, a TINTA Könyvkiadó többszörös szerzőjének A frazémától a szótárig: francia-magyar frazeográfiai tanulmányok című francia nyelvű kötete az ELTE Eötvös Kiadónál.
Bárdosi Vilmos egyetemi tanár (ELTE BTK Romanisztikai Intézet Francia Tanszék) most megjelent francia nyelvű monográfiája (magyarul: A frazémától a szótárig: francia-magyar frazeográfiai tanulmányok) első két fejezetében a francia és a magyar nyelv állandósult szókapcsolatainak (frazémáinak) fő jellemzőit és típusait elemzi, különös figyelemmel azok szótári feldolgozásának és megjelenítésének szempontjaira. Ennek keretében részletesen vizsgálja azokat az elméleti és gyakorlati lexikográfiai kérdéseket, amelyekkel a francia és a magyar szótárszerkesztők szembesülnek az egy- és kétnyelvű (francia-magyar) általános és frazeológiai szótárak szerkesztése során. A kötet harmadik és negyedik fejezete részletesen tárgyalja a francia és a magyar frazeológiai szótárak történetét és lexikográfiai jellemzőit a kezdetektől egészen napjainkig. Az ötödik fejezet bő példaanyag segítségével mutatja be, hogy milyen lexikográfiai és speciálisan frazeográfiai rendezőelvek szerint jelennek meg a frazémák a francia–magyar kétnyelvű szótárakban az első ilyen szótáraktól a legmodernebbekig. A hatodik fejezet a szerző két folyamatban lévő frazeográfiai munkájának elméleti és gyakorlati hátterét világítja meg. A hetedik és a nyolcadik fejezet francia illetve magyar nyelven foglalja össze kutatásainak az egyes fejezetekben bemutatott legfontosabb eredményeit. A kötetet több mint 900 elemből álló lexikográfiai és frazeográfiai bibliográfia, részletes név- és tárgymutató, rövidítésjegyzék valamint ábrajegyzék zárja. A mű azért is fontos állomása frazeológiai kutatásoknak, mert egyrészt a francia frazeográfia történetéről, elméleti és gyakorlati kérdéseiről mindeddig Franciaországban sem jelent meg hasonló összefoglaló elemzés, másrészt pedig azáltal, hogy francia nyelven íródott, a nemzetközi kutatóközösség számára is széles körben hozzáférhető teszi a magyar frazeográfia történetét és jelentős produktumait.
Bárdosi Vilmos: Du phrasème au dictionnaire. Études de phraséographie franco-hongroise. ELTE – EÖTVÖS Kiadó, Budapest, 2017, 396 o. – ISBN: 978–963–284–846–4

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
Jegyezd meg, amily idő...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2017-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
feliratkozás
A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.