Tinta Könyvkiadó

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2019

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áronA részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]


A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A pályázható könyvek, szótárak listája
1. Nagy magyar tájszótár (Újdonság)
2. A magyar nyelvtörténet kézikönyve
3. Magyar ellentétszótár
4. Régi szavak szótára
5. Növénynevek enciklopédiája
6. Nincsen rózsa tövis nélkül (Újdonság)
7. Itt van a kutya elásva
8. Nyelvészeti kisszótár (Újdonság)
9. Magyar szókincsbővítő diákszótár
10. Anya-nyelv-búvár (Ismét kapható)
11. Mondjuk helyesen!
12. Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
13. Újságíróiskola
14. Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok
15. Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
16. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
17. Nyelvjárástani munkafüzet
18. A tulajdonnevek helyesírása munkafüzet
19. Szókincsbővítő munkafüzet
20. Magyar szókincsteszt munkafüzet
21. Szövegtani munkafüzet
22. Top 2000 magyar szó
23. Vámmentes gondolatok
24. Angol elöljárószavas kifejezések
25. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal Ismét kapható)
26. 48 szerelmes vers angolul és magyarul
27. Angol-magyar alapszótár
28. Magyar-német alapszótár
29. Német-magyar alapszótár
30. Magyar-spanyol alapszótár
31. Meseszótár
32. A boldogság titka (Újdonság)
33. Magyar motívumok kifestőkönyve
34. Magyarországi lepkék kifestőkönyve
35. A világ lepkéinek kifestőkönyve


A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak a kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.


A pályázat időtartama
A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2019. február 11-től 2019. március 24-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.


A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. április 12 -ig elküldi a megrendelt szótárakat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.


Budapest, 2019. február 8.


Kiss Gábor igazgató,
Lőrincze Lajos díjas főszerkesztő
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.