Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó, Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2019. [Katt ide a részletekért]

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áronA részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]
A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A pályázható könyvek, szótárak listája
1. Magyar nyelvtan (Újdonság)
2. Nagy magyar tájszótár
3. Régi szavak szótára
4. Magyar ellentétszótár
5. A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig (Újdonság)
6. Mi a szösz? (Újdonság)
7. Nincsen rózsa tövis nélkül
8. Itt van a kutya elásva
9. Magyar szókincsbővítő diákszótár
10. Poétikai kisszótár
11. Találós kérdések
12. Meseszótár
13. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. Vizsgafeladatokkal (Újdonság)
14. Magyar-angol szólásszótár
15. Top 2000 magyar szó
16. Tégy szert bölcsességre! (Újdonság)
17. Szerezz okosságot! (Újdonság)
18. Top 2000 ungarische Wörter
19. Magyar-spanyol alapszótár
20. Magyar-olasz alapszótár
21. Szavak eredete munkafüzet (Újdonság)
22. Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet (Újdonság)
23. Szövegtani munkafüzet
24. Helyesírási munkafüzet
25. A tulajdonnevek helyesírása munkafüzet
26. Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére
27. Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére
28. Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére
29. Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére
30. Szólások és közmondások munkafüzet
31. Hasonlatok munkafüzet
32. Nyelvjárástani munkafüzet
33. Gina és Rozamunda (Újdonság)
34. II. Rákóczi Ferenc élete (Újdonság)
35. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
36. Miért értjük félre egymást?
37. 48 szerelmes vers angolul és magyarul
38. Shakespeare-mesék
39. Fundi a nagymamánál (Újdonság)
40. Erdélyi motívumok kifestőkönyve
41. Matyó motívumok kifestőkönyve
42. Magyar motívumok kifestőkönyve


A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak a kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.


A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázatra 2019. október 7-től 2019. november 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.


A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. november 30-ig elküldi a megrendelt szótárakat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.


Budapest, 2019. október 1.


Kiss Gábor igazgató,
Lőrincze Lajos díjas főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.