Tinta Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó könyvei a tinta.hu honlapon találhatók meg

Kattintson ide a 2020. és a 2021. évi újdonságok megtekintéséhez a tinta.hu honlapon!
A TINTA KÖNYVKIADÓ 2020-BAN MEGJELENT KÖNYVEI
A TINTA KÖNYVKIADÓ 2020-BAN MEGJELENT KÖNYVEI
A gondolatokhoz odataláló nyelv; Adamikné J. A.
A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban; Nemes Mihály
A magyar nyelv regionalitása; Parapatics A.
A nyelvtipológia klasszikusai; Havas F.

Angol-magyar nagy kollokációszótár; Nagy Gy.

Angol-magyar nagy szlengszótár; Nagy Gy.
Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára; Raátz J.
Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára; Raátz J.
Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára; Raátz J.
Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára; Raátz J.
Anyanyelvi felmérők a 9-10. évfolyam számára; Raátz Judit

Anyanyelvi felmérők a 11-12. évfolyam számára; Raátz Judit

Anya-nyelv-mester; Galló Ágnes – Mózes Krisztián
Az ige vonzásában; Pintér T. (szerk.)

Az ősi szó nyomában; Adamikné Jászó Anna
Egyetemes gondolattár, díszkiadás; Koncsek K.

Egyházatyák intelmei
Fundi és a kistestvér; Ambrus Izabella
Glossarium

Gyakorlati kereszténység; Frenyó Zoltán
Idézetvadász I.; Koncsek K.
Idézetvadász II.; Koncsek K.
Idézetvadász III.; Koncsek K.
Isteni igazságra vezérlő gondolatok; Pázmány P.

Jókai-enciklopédia

Két évezred zarándoka; Sümegh László
Latin magyar közmondások; Halápy F.,Margalits E.

Madaras naptár 2021
Magyar pantheon
Magyar szaklexikográfia; Muráth J.
Magyar-angol orvosi szótár; Magay T.
Mondatelemzési feladatok I.; Gaál E.
Mondattani elemzések; Cs. Nagy L.
Motívumos naptár 2021

Ne vedd komolyan!; Szentes T.
Német ugródeszka; Sch. B., Judit H.
Népies szólások, közmondások; Balázsi J. A., Kiss G.
Nyelvek és írások
Nyelv és nyelvtudomány; Sebestyén Géza
Pázmány Péter példabeszédei; Pázmány P.
Phrasal verbs; Nagy Gy.

Shakespeare-enciklopédia; Hajdú E.
Shakespeare virágoskertje

Stilisztikai munkafüzet; Gaál Edit

Szín-játszó-tér; Forgács R.
Színnevek a különböző nyelvekben; Gecső T., Szabó M.
Szóalaktani elemzések; Cs. Nagy L.
Szófajtani és szószerkezeti elemzések; Cs. Nagy L.

Szórendi munkafüzet; Kugler Nóra
Tanuljunk magyarul is!; Kemény G.
Tézisek a fordítástudománytól; Klaudy K.
TOP 2000 angol főnév; Nagy Gy.
TOP 2000 magyar-román szótár; Farkas J.
TOP 2000 román-magyar szótár; Farkas J.

Tüzetes magyar nyelvtan; Simonyi Zsigmond
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.