Tinta Könyvkiadó

Magyarország vármegyéinek kézi atlasza, Kogutowicz Manó, 1905

A magyar térképészet egyik, ha nem a legnagyobb alakja volt Kogutowicz Manó (1851-1908), aki több száz térképet szerkesztett, rajzolt és adott ki. Élete fő művének a kiemelkedő szakmaisággal összeállított Magyarország vármegyéinek kézi atlaszát tekintette és mi is annak tartjuk. A nagyméretű Atlasz 1905-re lett teljesen kész. A 65 térképlapon Magyarország áttekintő térképe mellett a magyar vármegyék színezett esztétikus térképeit tartalmazza. A vármegyék közül 19 dupla kétoldalas térképen van bemutatva. Néhány földrajzilag szomszédos vármegye egy térképlapon van ábrázolva.
.
Magyarország vármegyéinek kézi atlasza, megrendelhető [ITT:]
.
A térképeken a székhelyek neve aláhúzással szerepel, a hegyrajzolatokat sraffolással jelezték az alkotók. A vasutakat az állomásaikkal, az úthálózatot, folyókat és csatornákat szintén tartalmazza az Atlasz. A járások elhelyezkedését és beosztását színezéssel jelzi az Atlasz.
.
A vármegyék csoportosítása és közreadása a nagy tájegységek szerint történt az Atlaszban:
.
a)) Duna bal partja; b) Duna jobb partja; c) Duna-Tisza köze; d) Tisza jobb partja; e) Tisza bal partja; f) Tisza-Maros szöge; g) Királyhágón túli terület.
.
Az Atlasz saját korának nyomdetechnikájának és könyvkiadásának csúcsteljesítménye volt. Sajnálatos, hogy ez az Atlasz Magyarország vármegyéinek nemcsak az első összefoglaló térképgyűjteménye volt, hanem egyben az utolsó is, hiszen a történelem közbeszólt.
.
A TINTA Könyvkiadó és a Pytheas Könyvmanufaktúra hosszas digitális előkészítő munka után jelentette meg a Magyarország vármegyéinek kézi atlaszának mását. Az új kiadás előállítása követi az eredeti Atlasz elkészítésnek technikáját, a kötészeti munkálatok aprólékos kézi munkával készültek ma is.
.
A vármegyék térképeit tartalmazó Atlasz lapozgatása rendkívüli élmény, az egyes térképlapok nézegetése valóságos időutazás.
.
Nagy Magyarország átnézeti térképe
Abaúj-Torna vármegye
Alsó-Fehér vármegye (dupla oldal)
Arad vármegye (dupla oldal)
Árva vármegye
Bács-Bodrog vármegye (dupla oldal)
Baranya vármegye (dupla oldal)
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye (dupla oldal)
Beszterce-Naszód vármegye
Bihar vármegye (dupla oldal)
Borsod vármegye
Brassó vármegye (dupla oldal)
Csanád vármegye
Csík vármegye
Csongrád vármegye
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Fiume
Fogaras vármegye
Gömör és Kishont vármegye
Győr vármegye
Hajdú vármegye
Háromszék vármegye (dupla oldal)
Heves vármegye
Hont vármegye
Hunyad vármegye (dupla oldal)
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Kis-Küküllő vármegye
Kolozs vármegye (dupla oldal)
Komárom vármegye
Krassó-Szörény vármegye (dupla oldal)
Liptó vármegye
Máramaros vármegye (dupla oldal)
Maros-Torda vármegye
Moson vármegye
Nagy-Küküllő vármegye (dupla oldal)
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye (dupla oldal)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (dupla oldal)
Pozsony vármegye (dupla oldal)
Sáros vármegye (dupla oldal)
Somogy vármegye (dupla oldal)
Sopron vármegye
Szabolcs vármegye (dupla oldal)
Szatmár vármegye (dupla oldal)
Szeben vármegye
Szepes vármegye
Szilágy vármegye
Szolnok-Doboka vármegye (dupla oldal)
Temes vármegye (dupla oldal)
Tolna vármegye
Torda-Aranyos vármegye
Torontál vármegye (dupla oldal)
Trencsén vármegye (dupla oldal)
Turóc vármegye
Udvarhely vármegye
Ugocsa vármegye
Ung vármegye (dupla oldal)
Vas vármegye (dupla oldal)
Veszprém vármegye
Zala vármegye (dupla oldal)
Zemplén vármegye (dupla oldal)
Zólyom vármegye
Fiume térképe
.
Tartalma: 65 térkép, a vármegyék térképe, Magyarország átfogó térképe és Fiume térképe
Szerkesztő: Tervezte és rajzolta: Kogutowicz Manó
Oldalszám: 65
Kötés típusa: keménytáblás
Formátum: 26,5 x 32,5 cm
Gyártó: Tinta Könyvkiadó, Pytheas Könyvmanufaktúra
ISBN: 9789634093817
Tömeg: 1,85 kg/db

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.