Tinta Könyvkiadó
TINTA Könyvkiadó: A magyar nyelv kézikönyvei
TINTA Publishing Company: Handbooks of the Hungarian Language
.
Balázsi József Attila, Kiss Gábor: Jókai-enciklopédia. Szavak, kifejezések magyarázata és személyek, földrajzi helyek, történelmi események bemutatása
Attila József Balázsi, Gábor Kiss: Jókai Encyclopedia. Explanation of Words and Expressions, Persons, Geographical Places, Historical Events
.
Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
Rita Hegedűs: Hungarian Grammar. Forms, Functions, Contexts
.
Kiss Gábor (főszerkesztő): Nagy magyar tájszótár. 55 000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata
Gábor Kiss (editor-in-chief): Great Hungarian Regional Dictionary. Explanation of 55 000 vernacular and archaic words
.
Kiss Jenő, Pusztai Ferenc (főszerkesztő): A magyar nyelvtörténet kézikönyve
Jenő Kiss, Ferenc Pusztai (editor-in-chief): Handbook of Hungarian Language History
.
Balázsi József Attila: Hasonlatszótár. A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai
Attila József Balázsi: Simile Dictionary. Old and new proverbs of the Hungarian language.
.
Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár
Vilmos Bárdosi: The Origin of Sayings and Proverbs. Dictionary of Phraseological Etymology
.
Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve
Lálszó Grétsy: The Big Book of Language Games
.
Kiss Gábor (főszerkesztő): Régi szavak szótára − Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata
Gábor Kiss (editor-in-chief): Dictionary of Old Words – Explanation of Obsolete, Forgotten and Disappearing Words, Word Forms and Word Meanings
.
Rácz János: Állatnevek enciklopédiája − A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája
Rácz János: Encyclopedia of Zoological Terms – Etymology of the Names of Vertebrate Animals, their Cultural History, Ethnography and Mythology
.
Bicsérdy Gábor: Rövidítések enciklopédiája − 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata
Gábor Bicsérdy: Cyclopedia of Abbreviations – Elucidation and Definition of 12,000 Hungarian and Foreign Language Abbreviations and Acronyms
.
Temesi Viola (főszerkesztő): Magyar ellentétszótár − Ellentétes jelentésű szavak szótára
Viola Temesi (editor-in-chief): Dictionary of Hungarian Antonyms – Dictionary of Words with Opposite Meaning
.
Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit: Magyar igei szerkezetek − A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára
Bálint Sass, Tamás Váradi, Júlia Pajzs, Margit Kiss: Hungarian Verbal Structures – Encyclopedia of the Most Common Governments and Collocations
.
Tótfalusi István: Magyarító szótár − Idegen szavak magyarul
István Tótfalusi: Say it in Hungarian! – Hungarian Equivalents of Foreign Words
.
Rácz János: Növénynevek enciklopédiája − Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása
János Rácz: Encyclopaedia of Botanical Terms − Etymology of the Names of Vegetables, their Cultural History and Psychological Effects
.
Bárdosi Vilmos: Magyar szólások, közmondások − értelmező és fogalomköri szótára
Vilmos Bárdosi: Explanatory Thesaurus of Hungarian Idioms and Proverbs
.
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája − Leggyakoribb mai családneveink
Mihály Hajdú: Encyclopaedia of Surnames – Our most Common Surnames
.
Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája − A leggyakoribb női és férfinevek
Erzsébet Fercsik, Judit Raátz: Encyclopaedia of Forenames – The most Common Names of Men and Women
.
Szathmári István (főszerkesztő): Alakzatlexikon − A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve
Szathmári István (editor-in-chief): Dictionary of Rhetorical and Stylistic Terms
.
Eőry Vilma (főszerkesztő): Értelmező szótár+ (2 kötet) − Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok
Vilma Eőry (editor-in-chief): Defining Dictionary+ (2 volumes) – Definitions, Example Sentences, Synonyms, antonyms, Idioms, Proverbs, Etymologies, Language Usage Tips and Conceptual Classes
.
Zaicz Gábor (főszerkesztő): Etimológiai szótár − Magyar szavak és toldalékok eredete
Gábor Zaicz (editor-in-chief): Dictionary of Etymology – The Origin of Hungarian Words and Suffixes
.
Tótfalusi István: Kiejtési szótár − Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése
István Tótfalusi: Pronunciation Dictionary – Pronunciation of Foreign Names, Words, Expressions, and Idioms
.
T. Litovkina Anna: Magyar közmondások nagyszótára
Anna T. Litovkina: Great Dictionary of Hungarian Proverbs
.
Grétsy László, Kemény Gábor (szerkesztő): Nyelvművelő kéziszótár
László Grétsy, Gábor Kemény (eds): Philological Dictionary
.
Tótfalusi István: Idegenszó-tár − Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára
István Tótfalusi: Etymological and Explanatory Thesaurus of Foreign Words
.
Szathmári István: Stilisztikai lexikon − Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve
István Szathmári: Cyclopaedia of Stylistics – Definition of Stylistic Phrases with Belletristic Examples
.
Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára − Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve
Tamás Forgács: Thesaurus of Hungarian Phrases and Proverbs – Present-day Idiomatic Expressions with Examples
.
Bárdosi Vilmos (főszerkesztő): Magyar szólástár − Szólások, helyzetmondatok, közmondások, értelmező és fogalomköri szótára
Vilmos Bárdosi (editor-in-chief): Thesaurus of Hungarian Phrases – Explaining Thesaurus of Phrases, Idioms, and Proverbs
.
Makkai Ádám (szerkesztő): A csodaszarvas nyomában − A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából
Ádám Makkai (ed.): In Quest of the Miracle Stag – The Poetry of Hungary
.
Bárányné Szabadkai Éva, Mihalik István (szerkesztő): Közgazdasági helyesírási szótár − Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye
Éva Bárányné Szabadkai, István Mihalik (eds): Spelling Dictionary of Economic Terms – Thesaurus of Technical Terms, Expressions, Collocations and Abbreviations
.
Grétsy László (szerkesztő): A mi nyelvünk − Íróink és költőink a magyar nyelvről
László Grétsy (ed.): Our Language – Writers and Poets about the Hungarian Language
.
Kiss Gábor (főszerkesztő): Magyar szókincstár − Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára
Gábor Kiss (editor-in-chief): Thesaurus of Hungarian Words – Dictionary of Synonyms, Idioms, and Antonyms
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szabadon hozzáférhető a TINTA Könyvkiadó gazdag tartalmú online magyar Szinonimaszótára.
Nagyszerű segítség fogalmazás közben a szóismétlések elkerülésére, a megfelelő szó megtalálására.
Próbálja ki, nem fog csalódni!
.
Online TINTA Szinonimaszótár (kattintson ide):
.
A TINTA Szinonimaszótár 25.000 magyar szónak adja meg 80.000 szinonimáját, más néven rokon értelmű megfelelőjét. A leggazdagabb tartalmú magyar szótár.
Amennyiben a szinonimaszótár elnyerte tetszését, kérem ajánlja ismerőseinek, barátainak, tanítványainak.
Észrevételeit is örömmel fogadjuk.
Az ANYA-NYELV-ÉSZ műhely csapata

A Tinta Könyvkiadó újdonságai, sikerkönyvei

Szent Biblia

Tinta Knyvkiad: Szent Biblia
Nagy magyar tájszótár

Tinta Knyvkiad: Nagy magyar tájszótár
Régi szavak szótára

Tinta Knyvkiad: Régi szavak szótára
Magyar hímzésminták kifestőkönyve

Tinta Knyvkiad: Magyar hímzésminták kifestőkönyve
Szövegtani munkafüzet

Tinta Knyvkiad: Szövegtani munkafüzet
Matyó motívumok kifestőkönyve

Tinta Knyvkiad: Matyó motívumok kifestőkönyve
Latin-magyar alapszótár

Tinta Knyvkiad: Latin-magyar alapszótár
Magyar-angol szólásszótár

Tinta Knyvkiad: Magyar-angol szólásszótártopszotar.hu
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2020-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár