Tinta Könyvkiadó
Idestova negyed század telt el azóta, hogy 1998-ban először jelent meg a Magyar szókincstár. Az éppen kézbeillő, vaskos kötet átütő sikert aratott. Vezette a könyveladási sikerlistákat. A TINTA Könyvkiadó főszerkesztője, Kiss Gábor a szerkesztőtársakkal együtt a legmerészebb álmaikban sem gondoltak ilyen fergeteges fogadtatásra.


.
A Szókincstár többszörösen összetett szó, a három egytagú szóból áll: szó, kincs, tár. A szótár címválasztása igen szerencsésnek mondható, mert mintegy szóintarziaként, a szókincs, a kincstár és a szótár jelentéseit is magába olvasztja. Csupa értékes dologét, amelyek egymás hatását erősítik. Lassan arra is gondolni kell, hogy közeledik a karácsony, és a Magyar szókincstár tizedik kiadása kerüljön először az idei karácsonyfa alá, aztán pedig legyen mellettünk a helye, legfeljebb karnyújtásnyi távolságban.
.
A Magyar szókincstárat 2023. műjus 30-ig 40% kedvezménnyel lehet megrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken:[Katt ide]

.
A Magyar szókincstárat 2023. április 30-ig 40% kedvezménnyel lehet megrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken: [Katt ide]


The Magyar szókincstár, or the dictionary of related words, sayings and opposites according to its subtitle, was first published 24 years ago, in 1998. László Grétsy put it this way at the presentation at the time: Gentlemen, hats off to the new dictionary and its creators! The largest Hungarian thesaurus with 25,000 titles immediately topped the book sales charts.
In addition to the public success, the publication also swept professional recognition, it was awarded with a certificate at the Szép Magyar Könyv competition, and the librarians honored it with the prestigious Fitz József book prize.
Since its publication, it has been included in many Hungarian textbooks, and students are often given tasks from this dictionary. More than half a hundred positive reviews were published about it.
Gábor Kiss, the editor-in-chief of the Magyar szókincstár, said at the briefing for those interested in the editorial office of TINTA Könyvkiadó in Albertfalva, that this rich thesaurus has not been available for the past three years. The reason why they decided in favor of the new, repeated edition was because this year, the students who were graduating had to interpret the preface of this dictionary in the Hungarian baccalaureate exams. This gave the final impetus to the now 10th edition of the Hungarian dictionary.
The new edition hit the bookstores a few days ago. The timing of the publication is no accident, as Christmas is approaching and the Hungarian dictionary is a useful gift. Finally, Gábor Kiss expressed his hope at the briefing that the dictionary might help stop the graying of our speech, since with its help everyone can find the most suitable expression for every occasion.
.
A Magyar szókincstárat 2023. május 11-ig 40% kedvezménnyel lehet előrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken:[Katt ide]Újra itt a Magyar szókincstár
Igazán jó hírrel szolgálhatunk, hiszen a TINTA Könyvkiadó legsikeresebb szótára, a Magyar szókincstár három év szünet után ismét kapható. A Magyar szókincstárat a nyomda 2022. november 11-én leszállította.
A Magyar szókincstár megjelenésekor igen nagy sajtóvisszhangot keltett. Többek között a HVG is írt róla, felsorolva a magyar könyvpiacon fellelhető előzményeket is.
.
A Magyar szókincstárat 2023. április 15-ig 40% kedvezménnyel lehet előrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken:[Katt ide]A HVG 1998. december 26-án megjelenő számában a 118. oldalon kezdődő hangulatos cikk leszögezi:
A szinonimaszótáraknak és a velük rokon, úgynevezett fogalomköri szótáraknak a világon mindenütt az az elsődleges funkciója, hogy segítsék a már ismert szavak változatosabb, választékosabb, alkalomhoz illő használatát.

A Magyar szókincstár nem csak hasznos, hanem szép is - oklevél bizonyítja
Az első megjelenés után 24 évvel a napokban jelent meg a TINTA Könyvkiadóban a Magyar szókincstár 10. kiadása. Bátran állíthatjuk, hogy a közönségsiker mellett szakmai elismeréseket is begyűjtött a leggazdagabb tartalmú magyar szinonima szótár. Az egyik legnagyobb szakmai elismerést a 1999. évi Szép Magyar Könyv Versenyen nyerte el a sikerlistás kézikönyv; a szigorú zsűri oklevéllel jutalmazta. A szótár gazdagságát az alcíme is mutatja: Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára.
Az egyik legrészletesebb ismertetés a Magyar szókincstárról a Magyar nyelvőrben jelent meg 1999-ben Szende Aladár főszerkesztő tollából. Részlet a recenzióból:
A szerkesztők a Magyar szókincstárban nagy bőségben kínálják fel minden magyarul beszélőnek és írónak a szótár 25.000 vastagbetűs címszójának sok-sok szinonimáját. Az alkotók az eltérő hangulati, különböző használati körű rokon értelmű szavak közül a választást az olvasóra bízzák, mert bíznak ösztönös anyanyelvi érzékében, nyelvi kompetenciájában.
Magyar Nyelvőr - Szende Aladár: Kiss Gábor (szerk.): Magyar szókincstár. TINTA Könyvkiadó, 1998. 929 p.
.
A Magyar szókincstárat 2022. november 30-ig 40% kedvezménnyel lehet megrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken:


A Magyar szókincstárat 2022. november 30-ig 40% kedvezménnyel lehet megrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken: [Katt ide]A Magyar szókincstárat kedvezménnyel lehet megrendelni a következő linken: [Katt ide]


Pesti Gáborral indul és Kiss Gáborral fejeződik be a névsor. A két Gábor között található többek között Szenes Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter, Czuczor Gergely, O. Nagy Gábor, a szótárírók népes és szorgalmas sora. Mindnyájan azzal a szándékkal fogtak művük készítésébe, hogy pallérozzák a magyar nyelvet. Ha latin-magyar szótárt készítettek, azzal, ha szólásainkat gyűjtötték egybe, ha értelmező vagy szinonimatárat állítottak össze, azzal járultak hozzá gazdagításához.
A hazai nyelvtudomány legújabb nagy vállalkozása a Kiss Gábor főszerkesztésével készült Magyar Szókincstár, mely rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Antonimaszótárként máig egyedüli a hazai kínálatban.
Lenyűgözőek a Magyar Szókincstár számadatai: huszonötezer címszó, nyolcvanezernél több szótári egység, tizennégyezer ellentétpár, 3800 szólás található a kötetben, amely minden eddiginél nagyobb „kínálati tára” nyelvünknek. Mindez egy magánkiadó, a TINTA kiadásában, méghozzá olyan korban, amikor nem szokás hosszú távú befektetéseket vállalni. A szótár nem gyorsan megtérülő árucikk.
Akik jelen voltak a TINTA Kiadó szótárnapján a budai Szent Margit Gimnáziumban, megnézhették a Kiss Gábor szótárgyűjteményéből készült kiállítást is a kezdetektől napjainkig, reményt nyújtva, hogy mindenkor voltak és lesznek, akik a szívükön viselik az anyanyelv ügyét.
Hanthy Kinga
Magyar Nemzet, 1998. november 28. szombat
A Magyar szókincstár bemutatója 1998. november 27-én, egy pénteki napon volt a Szent Margit Gimnáziumban. A bemutatón Grétsy László a Szókincstár ismertetőjét ezekkel a szavakkal kezdte: "Uraim, le a kalapokkal! Nagyszerű szótár jelent meg." A szavakat igazolta az idő, a napokban jelent meg a Magyar szókincstár 10. kiadása. Így három év szünet után ismét kapható.
A Magyar szókincstár az egyetlen magyar szótár, amely vezette a magyar sikerlistát.
Most közreadjuk a LIBRI 1999. február-márciusi sikerlistáját.
.


A Magyar szókincstárat 2022. december 15-ig 40% kedvezménnyel lehet előrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken: [Katt ide]


Az MTI akkor így számolt be a hírről:
Magyar Szókincstár - Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára címmel szinonima-antonima szótár látott napvilágot. A kiadvány 929 oldalon 25 ezer 500 vastag betűs címszót és 80 ezer 600 szinonimát tartalmaz, és a magyar szótárak közül elsőként közli a szavak ellentétes jelentését is. A Magyar Szókincstárban emellett több mint 3800 közmondást, szólást, illetve szóláshasonlatot találhatnak az érdeklődők.
A kötet a mai köznyelv szavain kívül a régies, nyelvjárási, népi és idegen hangzású kifejezéseket is csokorba fogja, de a szerzők nem feledkeztek meg a diáknyelv lexikai elemeiről és a szleng jellegű kifejezésekről sem. A szótár összeállításakor a szerkesztők arra törekedtek, hogy az ne csak a "hivatásos tollforgatók", az újságírók, a fordítók, a tanárok és szerkesztő
Igazán jó hírrel szolgálhatunk, hiszen a TINTA Könyvkiadó legsikeresebb szótára, a Magyar szókincstár három év szünet után ismét kapható. A Magyar szókincstárat a nyomda 2022. november 9-én szállítani le.
Most közreadjuk azt a könyveladási sikerlistát, amelyen a Magyar szókincstár vezet, mert rögtön az 1998. decemberi megjelenése után bombasiker lett! És milyen nagy neveket előzött meg:
Heller Ágnes,
György Péter,
Márai Sándor,
Ráday Mihály,
Janikovszky Éva,
Lázár Ervin,
Kéri László...
A Magyar szókincstárat 2022. december 15-ig 40% kedvezménnyel lehet rendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken:
A Magyar szókincstárat 2022. december 15-ig 40% kedvezménnyel lehet rendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken:[Katt ide]


A Magyar szókincstár bemutatója 1998. november 27-én, egy pénteki napon volt a Szent Margit Gimnáziumban. A bemutatón Grétsy László a Szókincstár ismertetőjét ezekkel a szavakkal kezdte: "Uraim, le a kalapokkal! Nagyszerű szótár jelent meg." A szavakat igazolta az idő, a napokban jelenik meg a Magyar szókincstár 10. kiadása. Így három év szünet után ismét kapható.
.


A Magyar szókincstárat 2022. november 11-ig 40% kedvezménnyel lehet előrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken: [Katt ide]


Az MTI akkor így számolt be a hírről:
Magyar Szókincstár - Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára címmel szinonima-antonima szótár látott napvilágot. A kiadvány 929 oldalon 25 ezer 500 vastag betűs címszót és 80 ezer 600 szinonimát tartalmaz, és a magyar szótárak közül elsőként közli a szavak ellentétes jelentését is. A Magyar Szókincstárban emellett több mint 3800 közmondást, szólást, illetve szóláshasonlatot találhatnak az érdeklődők.
A kötet a mai köznyelv szavain kívül a régies, nyelvjárási, népi és idegen hangzású kifejezéseket is csokorba fogja, de a szerzők nem feledkeztek meg a diáknyelv lexikai elemeiről és a szleng jellegű kifejezésekről sem. A szótár összeállításakor a szerkesztők arra törekedtek, hogy az ne csak a "hivatásos tollforgatók", az újságírók, a fordítók, a tanárok és szerkesztők segédeszköze legyen, hanem mindenki haszonnal forgathassa, aki igényesen, pontosan és színesen szeretné kifejezni magát.
Nyelvünk tára
Pesti Gáborral indul és Kiss Gáborral fejeződik be a névsor. A két Gábor között található többek között Szenes Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter, Czuczor Gergely, O. Nagy Gábor, a szótárírók népes és szorgalmas sora. Mindnyájan azzal a szándékkal fogtak művük készítésébe, hogy pallérozzák a magyar nyelvet. Ha latin-magyar szótárt készítettek, azzal, ha szólásainkat gyűjtötték egybe, ha értelmező vagy szinonimatárat állítottak össze, azzal járultak hozzá gazdagításához.
A hazai nyelvtudomány legújabb nagy vállalkozása a Kiss Gábor főszerkesztésével készült Magyar Szókincstár, mely rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Antonimaszótárként máig egyedüli a hazai kínálatban.
Lenyűgözőek a Magyar Szókincstár számadatai: huszonötezer címszó, nyolcvanezernél több szótári egység, tizennégyezer ellentétpár, 3800 szólás található a kötetben, amely minden eddiginél nagyobb „kínálati tára” nyelvünknek. Mindez egy magánkiadó, a TINTA kiadásában, méghozzá olyan korban, amikor nem szokás hosszú távú befektetéseket vállalni. A szótár nem gyorsan megtérülő árucikk.
Akik jelen voltak a TINTA Kiadó szótárnapján a budai Szent Margit Gimnáziumban, megnézhették a Kiss Gábor szótárgyűjteményéből készült kiállítást is a kezdetektől napjainkig, reményt nyújtva, hogy mindenkor voltak és lesznek, akik a szívükön viselik az anyanyelv ügyét.
Hanthy Kinga (Magyar Nemzet, 1998. november 28., szombat, 9. oldal)
.


A Magyar szókincstárat 2022. november 11-ig 40% kedvezménnyel lehet előrendelni 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken: [Katt ide]


E-szótárak

Angol-magyar műszaki szótár
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Angol-magyar informatikai szótár
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Idegen szavak szótára
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Latin szótár
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Topszótár
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Belsőépítészeti szakszótár
Topszotar.hu Topszotar.hu
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Magyar tájszótár 1838
Topszotar.hu
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Kisded szótár 1792
Topszotar.hu
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Pincérszótár
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar Topszotar.hu
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Kovács Pálnak Magyar példa, és köz mondási
Topszotar.hu Topszotar.hu
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Magyar-angol orvosi szótár
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar Topszotar.hu
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Almásy János: Magyar közmondások gyűjteménye
közmondások gyűjteménye
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar
Szirmai Antal: Glossarium
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotar Topszotar.hu
Tinta Könyvkiadó e-szotarak tintakiado.hu/szotartopszotar.hu
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.