Tinta Könyvkiadó
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére, szótáraik, segédkönyveik és kézikönyveik gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.


A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]
.


A pályázat névadójáról, Wekerle Sándorról itt találja a TINTA Könyvkiadó Facebook-bejegyzését:
[Katt ide]


A pályázat időtartama:
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2020. október 5-tól 2020. november 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

A pályázat célja
A könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A Wekerle Sándor 2020. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája:
1. Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára. 10 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
2. Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára. 10 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
3. Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára. 9 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
4. Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára. 10 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
5. Anyanyelvi felmérők a 9-10. évfolyam számára. 9 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
6. Anyanyelvi felmérők a 11-12. évfolyam számára. 9 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
7. Helyesírási munkafüzet. Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához; Fercsik Erzsébet
8. Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére. Gyakorlatok és tollbamondások; H. Tóth István
9. Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére. Gyakorlatok és tollbamondások; H. Tóth István
10. Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére. Gyakorlatok és tollbamondások; H. Tóth István
11. Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére. Gyakorlatok és tollbamondások; H. Tóth István
12. Szóalaktani elemzések. Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához; Cs. Nagy Lajos
13. Szófajtani és szószerkezeti elemzések. Munkafüzet a szófajok és mondatrészek tanulásához; Cs. Nagy Lajos
14. Mondattani elemzések. Munkafüzet az egyszerű és az összetett mondat elemzésének gyakorlásához (Újdonság); Cs. Nagy Lajos
15. Mondatelemzési feladatok I. Közép- és felsőfokú gyakorlatok a mondatfajtákról, az egyszerű mondatokról és az összetett mondatok tagmondatairól (Újdonság); Gaál Edit
16. Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet. A középszintű írásbeli érettségi vizsgához magyar nyelv és irodalomból; Parapatics Andrea
17.
Magyar szókincsteszt munkafüzet. 40 feladatsor 5 szinten; Kiss Gábor, Lukács Lilla
18. Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája (Újdonság); Balázsi József Attila, Kiss Gábor
19. Szín-játszó-tér. Kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok (Újdonság); Forgács Róbert
20. Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára (Ismét kapható); Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor
21. Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára (Ismét kapható); Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor
22. Szinonimák. 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára. (Ismét kapható); Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor
23. Tulajdonságszótár. 3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása; Dormán Júlia, Kiss Gábor
24. Magyar szókincsbővítő diákszótár. 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata; Eőry V., Kiss G., Kőhler K.
25. Magyar értelmező alapszótár diákoknak. A leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal; Eőry V., Kiss G., Kőhler K.
26. Első magyar sznobszótár (Ismét kapható); Cserháthalápy Halápy Gábor
27. Magyar-angol orvosi szótár. 7500 magyar szó és 800 kifejezés angol megfelelője (Újdonság); Magay Tamás, Horváth Barnabás
28. Angol-magyar nagy kollokációszótár. 17 750 angol szókapcsolat és magyar megfelelője (Újdonság); Nagy György
29. Angol-magyar nagy szlengszótár. 5350 angol szlengszó és szlengkifejezés szinonimái, magyar megfelelői példamondatokkal Felnőtt tartalom! (Újdonság); Nagy György
30. Phrasal verbs magyar-angol szótár. 2000 ige magyar és angol példamondatokkal (Újdonság); Nagy György
31. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal (Ismét kapható); Rónay Ágnes
32. Shakespeare-mesék. Három mese angolul és magyarul nyelvtanulóknak; Charles és Mary Lamb
33. Sherlock Holmes. Két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak (Ismét kapható); Arthur Conan Doyle
34. Latin-magyar közmondásszótár. 1660 latin közmondás és bölcsesség magyar megfelelői (Újdonság); Halápy István, Margalits Ede
35. TOP 2000 román-magyar szótár. A 2000 legfontosabb román szó példamondatokkal (Újdonság); Farkas Jenő
36. TOP 2000 magyar-román szótár. A 2000 legfontosabb magyar szó példamondatokkal (Újdonság); Farkas Jenő
37. Olasz közmondások. 1333 olasz közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője (Ismét kapható); Ágnes Bánhidi Agnesoni
38. Magyar hímzésminták kifestőkönyve; Horváth Ágnes
39. Szent Biblia. Az 1626-ban Káldi György fordításában megjelent első teljes magyar katolikus Biblia reprint kiadása (20% kedvezménnyel); Káldi György fordítása
.

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.


A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor 2020. évi könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2020. október 5-tól 2020. november 15-ig nyújtható be pályázat.


A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2020. december 10-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2020. október 1.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

A TINTA Könyvkiadóban internetes szavazással gyűjtjük össze 2009-től az év szavait. Valljuk, hogy évenként a szavazással összegyűlt szavak pontosabban mutatják világunkat mint a nagy történelmi tanulmányok. Idén immár tizedik alkalommal folyik a TINTA Könyvkiadó honlapján szavazással a szógyűjtés. Mit fognak mutatni a 2020. évre jellemző szavak? Fordult a világ? Jobb lett mint az elmúlt években? Az elmúlt néhány év nem éppen pozitív kicsengésű szava:
.
H1N1 influenza (2009)
vörösiszap-katasztrófa (2010)
végtörlesztés, leminősítés (2011)
korrupció (2012)
rezsicsökkentés (2013)
internetadó, szelfi (2014)
migráns, kerítés (2015)
brexit, migráns (2016)
migráns, Soros (2017)
rabszolgatörvény, foci vb, Soros (2018)
brexit, klímahiszti, korrupció (2019)
.
Szavazzon Ön is a 2020. év szavaira! Az elmúlt évekhez hasonlóan a TINTA Könyvkiadó idén is összegyűjti a lassan mögöttünk lévő 2020. év legjellemzőbb szavait.
A TINTA Könyvkiadó honlapján szavazhat a 2019. év szavaira (lásd jobb oldali keret)
A 2009. év szavait itt tekintheti meg
A 2010. év szavait itt tekintheti meg
A 2011. év szavait itt tekintheti meg
A 2012. év szavait itt tekintheti meg
A 2013. év szavait itt tekintheti meg
A 2014. év szavait itt tekintheti meg
A 2015. év szavait itt tekintheti meg
A 2016. év szavait itt tekintheti meg
A 2017. év szavait itt tekintheti meg
A 2018. év szavait itt tekintheti meg
A 2019. év szavait itt tekintheti meg
A 2020. év szavaira itt szavazhat
Az elmúlt években igen népszerű volt a TINTA madaras falinaptár, ezért idén is összeállítottunk egy reprezentatív kiadványt, amely most jelent meg. Reméljük, ez is sokaknak elnyeri a tetszését.
A méret a szokásos nyújtott alak, minden hónapot egy pazar színes madártabló díszít.
Idén újítással is éltünk, a naptár lapjainak hátoldalán a színes madár fekete-fehér vonalas rajzát is elhelyeztünk, így kifestőként is használható a TINTA Könyvkiadó 2021. évi színes madaras falinaptára.
A naptár utolsó oldalán a mararak rövid szakszerű leírása is olvasható.
A naptár nyomdai előkészítéséért és pazar kivitelezéséért a Pytheas Könyvmanufaktúrát illeti dicséret.
A naptár mérete: 16,5 cm x 48,8 cm
A képek forrása: Coloured figures of the birds of the British Islands. Issued by Lord Lilford. I-VII. vol. Thomas Littleton Powys, Thorburn Archibald. London, 1895-1897, R. H. Porter
.
Most 2.990 Ft helyett 20% kedvezménnyel 2.390 Ft-ért vásárolhatja meg webáruházunkban!
.

.
A hónapokat a következő madarak színes képe díszíti:
címlap: kis fakopáncs (Dendrocopos minor)
január: kék cinege (Cyanistes caeruleus)
február: csörgő réce (Anas crecca)
március: fehér gólya (Ciconia ciconia)
április: füsti fecske (Hirundo rustica)
május: kis őrgébics (Lanius minor)
június: gyurgyalag (Merops apiaster)
július: vörös vércse (Falco tinnunculus)
augusztus: sárgarigó (Oriolus oriolus)
szeptember: fülemüle (Luscinia megarhynchos)
október: tengelic (Carduelis carduelis)
november : gulipán (Recurvirostra avosetta)
december: uhu vagy nagy fülesbagoly (Bubo bubo)
Kedves Olvasónk!
Szeptember van, elindultak az angol nyelvtanfolyamok. A TINTA Könyvkiadó szívén viseli az Ön nyelvtanulását. Mi szeretnénk, hogy gyorsan haladjon az angol nyelv tanulásában. Ezért két ajándék angol gyakorlókönyvet küldünk Önnek, hogy sokat gyakorolhasson.
Az angol gyakorlókönyveket akkor küldjük el ajándékba Önnek, ha legalább 10.000 Ft értékben rendel a TINTA Könyvkiadó angol nyelvvel kapcsolatos szótáraiból, kétnyelvű kiadványaiból. Ráadásul a TINTA Könyvkiadó kiadványait most kedvezménnyel rendelheti meg!
Kattintson ide a 2020. évi újdonságok megtekintéséhez a tinta.hu honlapon!

A TINTA KÖNYVKIADÓ 2020-BAN MEGJELENT KÖNYVEI
A gondolatokhoz odataláló nyelv; Adamikné J. A.
A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban; Nemes Mihály
A magyar nyelv regionalitása; Parapatics A.
A nyelvtipológia klasszikusai; Havas F.
Angol-magyar nagy kollokációszótár; Nagy György
Angol-magyar nagy szlengszótár; Nagy Gy.
Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára; Raátz J.
Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára; Raátz J.
Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára; Raátz J.
Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára; Raátz J.
Anyanyelvi felmérők a 9-10. évfolyam számára; Raátz Judit

Anyanyelvi felmérők a 11-12. évfolyam számára; Raátz Judit
Az ige vonzásában; Pintér T. (szerk.)
Egyetemes gondolattár, díszkiadás; Koncsek K.

Egyházatyák intelmei
.
Glossarium
Idézetvadász I.; Koncsek K.
Idézetvadász II.; Koncsek K.
Idézetvadász III.; Koncsek K.
Isteni igazságra vezérlő gondolatok; Pázmány P.
Latin magyar közmondások; Halápy F.,Margalits E.
Madaras naptár 2021
Magyar pantheon
Magyar szaklexikográfia; Muráth J.
Magyar-angol orvosi szótár; Magay T.
Mondatelemzési feladatok I.; Gaál E.
Mondattani elemzések; Cs. Nagy L.
Motívumos naptár 2021
Ne vedd komolyan!; Szentes T.
Német ugródeszka; Sch. B., Judit H.
Népies szólások, közmondások; Balázsi J. A., Kiss G.
Nyelvek és írások
Nyelv és nyelvtudomány; Sebestyén Géza
Pázmány Péter példabeszédei; Pázmány P.
Phrasal verbs; Nagy Gy.
Shakespeare virágoskertje
Szín-játszó-tér; Forgács R.
Színnevek a különböző nyelvekben; Gecső T., Szabó M.
Szóalaktani elemzések; Cs. Nagy L.
Szófajtani és szószerkezeti elemzések; Cs. Nagy L.
Tanuljunk magyarul is!; Kemény G.
Tézisek a fordítástudománytól; Klaudy K.
TOP 2000 angol főnév; Nagy Gy.
TOP 2000 magyar-román szótár; Farkas J.
TOP 2000 román-magyar szótár; Farkas J.

Tüzetes magyar nyelvtan; Simonyi Zsigmond

A Tinta Könyvkiadó újdonságai, sikerkönyvei

Szólások, közmondások eredete

Tinta Knyvkiad: Szólások, közmondások eredete
Nagy magyar tájszótár

Tinta Knyvkiad: Nagy magyar tájszótár
Régi szavak szótára

Tinta Knyvkiad: Régi szavak szótára
Magyar hímzésminták kifestőkönyve

Tinta Knyvkiad: Magyar hímzésminták kifestőkönyve
Erdélyi motívumok kifestőkönyve

Tinta Knyvkiad: Erdélyi motívumok kifestőkönyve
Matyó motívumok kifestőkönyve

Tinta Knyvkiad: Matyó motívumok kifestőkönyve
Latin-magyar alapszótár

Tinta Knyvkiad: Latin-magyar alapszótár
Magyar-angol szólásszótár

Tinta Knyvkiad: Magyar-angol szólásszótártopszotar.hu
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2020-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár